Slide

PROJE

ANKARA'YI DEĞİŞTİREN PROJELER 10/10 FORUMLARI

"2013 senesi itibariyle başlayan forumlar 2014 yılında da devam ediyor."

Forumlar; tüm mimarlık ve sektör paydaşlarını sağlıklı bir diyalog ve eleştiri ortamı için bir araya getirmeyi, mimarlık öğrencileri ve meslek pratiğinin yeni katılımcıları için, mesleki karar, üretim ve süreçlere dair tüm aşamalar, sorunlar ve çözümlerin tarafların ağzından dinlenebileceği paylaşımcı bir ortam sunmayı amaçlıyor.