Slide

ETKİNLİK

FİL KAFESİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI / HOLLANDA

"Fil Kafesi Çalıştayı’nın ikinci ayağı 25 – 28 Mart 2015 tarihlerinde Hollanda'da yapılıyor."

Fil Kafesi Uluslararası Çalıştayı’nın ikinci ayağı 25 – 28 Mart 2015 tarihlerinde Türk mimarların katılımıyla Breda, Hollanda’da yapılıyor.

Şimdileri devlet daha az aktif bir rol oynuyorken, kamusal alanın kalitesi, fonksiyonların birleşimi, kamusal alanların ve çeşitli konut çevrelerinin iyileştirilmesi rolünü kim üstlenecek? Kim bu alanlar için yeni roller üzerine alabilir? İyi bir kamusal alan ile konut alanları bir arada nasıl varolabilir? Hangi yapılaşmaları Hollanda ve Türkiye özelinde düşünebiliriz? Kendi sınırlarımızın ötesine bakarak, hangi sonuçlar geliştirebiliriz?

Fil Kafesi, kamusal alan ve özel yatırımlara yönelik yeni yaklaşımları tartışmak üzere Aralık 2014’te Ankara’ya geldi. Tüm soruların merkezinde ise Saraçoğlu Mahallesi oldu. Hollandalı ve Türk mimarlardan oluşan 5 ekip, alanın geleceğine yönelik senaryolarını 13 Aralık 2014 tarihinde TSMD Mimarlık Merkezi’nde sundular. Elde edilen sonuçlar şu şekilde oldu:

- Alanın önemli özelliklerine yönelik mekan analizleri (şehir merkezi, yeşil alan ve yaya bölgeleri ile bağlantıları gibi)
- Ankara'da başka yeni niteliklere sahip bir mahalle oluşturmak için kullanılacak olan mevcut işlevlerin fonksiyonel analizleri
- Alanın mekansal özelliklerini koruyarak, teknoloji ve sağlık sektörü gibi ekonomik faaliyetlerle alanı canladıran bir senaryo
- Ankara’nın 18 üniversitesini alan ile ilişkisini sağlayan, mevcut konutları koruyarak kampüs hayatını, kültür ve sanat aktivitelerini yaşatan bir senaryo.

Fil Kafesi / De Olifantenkooi hem Hollanda’da hem de Türkiye’de mekansal planlamanın dinamik süreçlerini geliştirerek, diyaloglar sonucu verimli sonuçlar elde etmiş oldu. Bundan dolayı, Architectuur Lokaal, Türk katılımcıları ve mentörleri, diyalogları devam ettirmek üzere 25 – 29 Mart 2015 tarihlerinde Hollanda’ya davet ediyor.

Çalıştay’ın konusu bu sefer Breda olacak. Hollanda Yerel Yönetimi, kamusal alanın yaratılması konusunda uluslararası pazarda Haarlem, Arnhem ve Breda’nın potansiyellerine dikkat çekiyor. Potansiyel işverenler paralelinde "Panoptikon Hapishanelerin yeniden işlevlendirilmesi" konusu ele alınacak. Hollanda’da düzenlenecek olan Fil Kafesi Çalıştayı ile Breda'da yer alan bir panoptikon hapishanenin kullanımına yönelik farklı bakış açıları geliştirilerek, potansiyelleri ön plana çıkaran senaryolar üretilecek.

Üretilen çalışmalar, 28 Mart 2015 tarihinde Architectuur Lokaal'de Hollanda Hükümetinden yetkililerin de katılacağı sunumlarla kamuoyu ile paylaşılacak.