Slide

SERGİ

TOBB-ETÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ SERGİSİ:

"Bekleyenler Sergisi, 28 Ocak - 25 Şubat 2015 tarihlerinde TSMD Mimarlık Merkezi'nde.."

TOBB-ETÜ Mimarlık Bölümünde güz ve kış dönemlerinde açılan "Yapı Teknolojileri - 1 ve 2 dersleri, 1. sınıflar düzeyinde, yapı derslerinin kendini tekrar eden geleneksel biçimlerine alternatif deneysel yaklaşımları içerir. Bu deneysellik, arka planında, büyüklük, beden, teknoloji, teknik, konstrüksiyon, tektonik, biçim, malzeme gibi kavramları ve bunlar üzerinden yapılan tartışmaları barındıran, bir tarafı soyut diğer tarafı somut "yapma" fikri etrafında kişisel keşif ve üretimlere dayanan, ikili yapının oluşturduğu bir bütündür. Bu dersin amacı, her tür ezberlenmiş/tekrar eden hazır bilgi ve detay yerine, öğrencinin soyut düşünmeye ait kavramsal araçlarla ilişkilendirdiği "yapma" fikrinin mimarlık alanındaki içeriğini, konstrüksiyon fikrinin alt bileşenlerini, mekanı oluşturan yapısal unsurların kökenini ve bir şeyi nasıl üretilebileceğine yönelik özgün düşünce ve yapma biçimlerini kavramasıdır. Ayrıca, mimarlıkta konstrüksiyon fikrinin ve buna bağlı detayların, mimarın, özgün üretimler yapılabileceği, kişisel farklılığını ortaya koyulabileceği, tasarıma ait bir alan olduğunun vurgulanmasıdır.

Bu çerçevede yapı teknolojileri dersi, çözüme yönelik hiçbir ön bilginin olmadığı; deneyimlenmemiş bir tasarım problemi karşısında tasarımcının öncelikle problemi ve çözümleri zihinsel olarak tanımlaması/inşa etmesi ve sonrasında bu problemin çözümüne yönelik nesnel üretimleri araması üzerinedir: Kendi "O" harflerinin yapımı, "Gundela" püresi yapımı, "Lindur" örümceği yapımı gibi... Bu türden bir tasarım problemi karşısında, öğrencinin kendi soyut düşünme alanını ve onun kavram ve araçlarını geliştirmesi ve kişisel yapma biçimine ve bunun alt alanlarına yönelik (malzeme, teknik, geliştirilen detaylar) ifadeleri/üretimleri gerçekleştirmesi burada sergilenen 1/1 bedenlere; bunların farklılaşmış malzeme ve yapım tekniklerine bizleri ulaştırmıştır.

Her bir beden, tasarımın sınırsız özgürlükler alanında, tasarımcının seçimleri, yapma yöntemi, biçime ulaşmada uyguladığı detaylandırmalar olarak "konstrüksiyonun" yeni anlamlarını tanımlamaktadır.

Proje Yürütücüsü ve Sergi Küratörü: Yrd.Doç.Dr. Murat Sönmez, TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü, Öğretim Üyesi